انجام مطالعات جامع بازار

برای تجارت موفق در اقتصاد رو به رشد عمان، آگاهی از سهم و نفوذ رقبا، شناخت بخش فعال خصوصی و شناخت تولیدات کشورهای همسایه یک ضرورت بوده و شما به یک برنامه جامع و حساب شده نیاز دارید که فاکتورهای منطقی، فرهنگی و جهانی در آن لحاظ شده باشد تا بتوان سرمایه ها را در مسیر گسترش بازار و سوددهی به گردش درآورد.

سالها تجربه مفید ما در عمان، پشتوانه بازاریابی دقیق محصولات شما و شناخت روشن بازارهای هدف شماست. تحلیل درست و آنالیز منطبق بر واقعیت را از کارشناسان ما بخواهید:

انجام تحقیقات جامع (Comprehensive Market Survey) در بازار عمان
بررسی آماری و تحلیلی (Analytical and Statistical Research) بازار منطبق بر واقعیت های جهانی و منطقه ای
بررسی و مشاوره نیازمندیهای بازار عمان و پیش بینی تحلیلی روند تولید و مصرف محصولات
مشاوره تغییر کاربری محصولات مطابق با روند تغییرات تولید و نیازسنجی مصرف

بخشهای تخصصی عمان ترید:

نفت و گاز، سفر و گردشگری، کشاورزی، صنایع غذایی، ساخت و تولید، آموزش، ساخت و ساز، خدمات درمانی، خدمات مالی

وظیفه شناسی و اعتمادسازی، اصلی ترین و مهمترین تفاوت ماست.